Easy and Simple

Alles over Makkelijk Studeren

nogepa 0.5

industrieWanneer u gaat werken in de offshore dan heeft u ten eerste een verplichte cursus die u dient te volgen, namelijk de NOGEPA 0.5 Basic Offshore Safety. In deze cursus zal u met diverse veiligheidsrisico’s te maken krijgen. Het is voor alle werknemers die in de offshore werken enorm belangrijk dat zij op de hoogte zijn hoe ze zichzelf en hun collega’s in veiligheid kunnen brengen wanneer er problemen of ongelukken gebeuren. De 0.5 cursus van NOGEPA richt zich voornamelijk voor mensen die werk verrichten op de offshore installaties op de Noordzee.

Tijdens de driedaags training zal de kennis getraind worden tot het begrijpen en tevens herkennen van de gevaren en omstandigheden die zich kunnen voordoen op een offshore installatie. Er wordt ook getraind op het ontwikkelen van de juiste vaardigheden op het gebied van de basis veiligheidstechnieken en eerste hulpverlening. Maritiem-1024x344

De inhoud van de NOGEPA 0.5 ziet er als volgt uit:

  • Safety introduction, waar de kennis wordt getoetst over het wonen en werken op de offshore en wat de gevaren zijn. Veiligheid staat voorop.
  • Helicopter safety/HUET/EBS. Deze module is in een theorie en praktijk gedeelte verdeeld. De theorie gaat over het transport per helikopter en de praktijkoefeningen worden gedaan per trainingshelicopter.
  • SEA servival & First aid, zowel in theorie als praktijk getoetst op het overleven op zee in een reddingsboot en een reddingsvlot.
  • Fire fighting & Self rescue, waar er wordt ingegaan op de diverse soorten brand die kunnen ontstaan.

NOGEPA-05