Easy and Simple

Alles over Makkelijk Studeren

Voorwaarden basistoelage

tegemoetkomingen

Helaas zal niet iedereen in aanmerking komen als het om het aanvragen van een basistoelage voor de studie bij de overheid gaat. Dit zal alleen mogelijk zijn als er een voortijdopleiding wordt gevolgd in een van de volgende studies:

  • Voortgezet onderwijs: vwo, havo, mavo, vmbo-tl, lwoo en praktijkonderwijs.
  • Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs: 1 of 2 jarige VWO, Havo of Mavo opleiding.
  • Speciaal voortgezet onderwijs.

 

tegemoetkomingenDe basistoelage kan alleen aangevraagd worden door een erkende opleiding door het ministerie van OCW. Studenten hebben ook de mogelijk om particulier onderwijs te volgen, waar weer aparte regels voor gelden. Dit betekent dat je niet altijd recht zal hebben op een basistoelage als tegemoetkoming scholieren. Tevens zal er maar een deel van de tegemoetkoming scholieren ontvangen worden wanneer het gaat om een deeltijdopleiding. Je zal dan in aanmerking komen voor de tegemoetkoming deeltijders.

 

Wanneer de tegemoetkoming scholieren is aangevraagd als je 18 jaar bent geworden zal deze ingaan op de eerste dag van het kwartaal na je verjaardag. Dit kan dus ingaan vanaf 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Tot je dertigste verjaardag is het mogelijk een tegemoetkoming scholieren aan te vragen. Hierna zal het recht hierop vervallen. Als er tegemoetkoming scholieren wordt aangevraagd voor het voortgezet onderwijs dan zal je tot je 20ste de basistoelage ontvangen. Hierna zal het recht hierop vervallen, waar het niet uitmaakt of het voorgezet onderwijs is afgerond of niet.

 

De Nederlandse nationaliteit is nodig om een basistoelage te kunnen ontvangen. Als je nog geen verblijfsdocument hebt maar verwacht dit wel op termijn te krijgen dan is het mogelijk om een tijdelijke tegemoetkoming scholieren aan te vragen.