Easy and Simple

Alles over Makkelijk Studeren

Lesson Study: een vereenvoudigd implementatieplan

lesson study implementeren

Lesson Study is een werkwijze die de afgelopen jaren ook in Nederland steeds populairder is geworden. Ondanks het feit dat deze werkwijze heeft bewezen doeltreffend te zijn in het stapsgewijs verbeteren van de effectiviteit van lessen, wordt de methode door veel leraren en docenten beschouwd als intensief en lastig te implementeren. In dit artikel leg ik kort uit wat Lesson Study precies inhoudt en hoe je het – op een behapbare manier – kunt implementeren in je eigen lessen.

De essentie van Lesson Study

Lesson Study is een methode die is overgewaaid vanuit Japan. Het is een methode waarmee je cyclisch werkt aan het verhogen van de effectiviteit van je lessen. Met deze methode doen leraren didactische en pedagogische kennis en begrijpen zij beter hoe hun leerlingen denken. Ook wordt er samengewerkt met collega-docenten, worden ervaringen uitgewisseld en wordt geïnvesteerd in de onderlinge betrokkenheid.

De methode stap voor stap implementeren

Veel leraren die Lesson Study willen implementeren ondervinden problemen omdat ze het te intensief of te complex vinden. Gelukkig is het – aan de hand van een simpel stappenplan – mogelijk om met de basis van de werkwijze aan de slag te gaan. Hieronder licht ik de drie stappen kort uit.

Stap 1: zoek enthousiaste collega’s (week 1)

De eerste stap is het vinden van gelijkgestemde collega’s die bereid zijn om samen met jou te werken aan de implementatie van de methode. Werk je op een basisschool? Dan is een groep van zo’n 4 leraren voldoende. Werk je op het voortgezet onderwijs of een mbo? Houd dan 6 tot 8 collega’s aan.

Als je een groepje enthousiaste collega’s hebt kunnen vinden, begin je met het voorbereiden op de methode en het verdiepen. Het is daarbij handig om gebruik te maken van de instructievideo die je hier vindt. Stel vervolgens gezamenlijk doelen op en maak een vervolgafspraak om de voortgang te evalueren.

Stap 2: werk in duo’s (week 2 tot 5)

Ga in duo’s aan de slag met het verbeteren van de lessen. Richt je lessen op een aantal focusleerlingen. Bespreek de lessen vervolgens na en herontwerp de lessen, waarbij je gebruikmaakt van de feedback van je collega. Zorg er daarbij voor dat je beiden aan de beurt komt wat betreft het verzorgen van de lessen.

Stap 3: evalueer en breid verder uit (week 6)

In week 6 kom je met de gehele groep bij elkaar en bespreek je gezamenlijk de voortgang, waarbij je samen antwoord geeft op de volgende 2 vragen:

  1. Wat hebben we vakinhoudelijk geleerd?
  2. Wat hebben we geleerd ten aanzien van het proces?

Om antwoord te geven op bovenstaande vragen maak je gebruik van een geschikte werkvorm. Vervolgens maak je afspraken over het verdere verloop van het proces. Communiceer de bevindingen met andere collega’s en kijk of je nieuwe collega’s bij het proces kunt betrekken.